Consulta de l'índex de referència de preus de lloguer

Podeu consultar la superfície de l'habitatge sense elements comuns[1] a la pàgina web del cadastre.
[1] Camp construcció - Ús principal - Habitatge

Podeu consultar l'any de construcció a la pàgina web del cadastre.