Com es sol·licita la cèdula d'habitabilitat?

Torna

- Primera ocupació: amb l’imprès normalitzat i la documentació complementària. Podeu consultar-ho aquí.

- Segona ocupació: la persona particular cal que s’adreci a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent.

Després, el mateix tècnic pot fer la tramitació directament a les oficines que correspongui o telemàticament.

Si la tramitació no la fa el tècnic, la pot fer la persona particular.

Cal presentar el certificat d’habitabilitat degudament formalitzat i, en alguns casos, documentació complementària. També s’han de pagar unes taxes. Podeu consultar-ho aquí.

Data d'actualització: 21/01/2020