DADES ESPECÍFIQUES

Municipi: Tarragona
Promoció: Camp Clar_Gaià
Referència: Camp Clar_Gaià
Adreça: C. Riu Llobregat, bloc 2 esc. 9
Superfície construïda: 55.85
  Fitxa

DADES ECONÒMIQUES

ARRENDAMENT

Preu

Fiança

210,00 €

420,00 €

IVA no inclòs en els preus

PLÀNOL DEL LOCAL

FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web.
L’Agència, no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir, la qual podrà modificada sense previ avís.
L’Agencia, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.
Totes les informacions contingudes tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s’ofereix no es necessàriament exhaustiva, complerta, exacta i/o actualitzada. En el cas de convocatòries no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment , el qual es podrà consultar a les normes especifiques de la convocatòria.
Data d'actualització: 07/06/2018