Quin tipus d'ajuts hi ha per pagar el lloguer d'un habitatge?

Torna

Els ajuts que preveu el Pla per al dret a l’habitatge vigent van adreçats a diferents col·lectius susceptibles de caure en l’exclusió social per motius residencials. Es tracta de prestacions per  pagar el lloguer o bé prestacions d’urgència especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats.

Per a les prestacions de lloguer cal complir una sèrie de requisits, com el límit d’ingressos de la unitat de convivència, així com les limitacions en l’import que es paga de lloguer, segons la zona geogràfica.

Són prestacions que s’atorguen per a quatre anys i cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per a poder renovar la prestació.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Només es poden sol·licitar les prestacions quan s’obre la corresponent convocatòria, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Tota la informació sobre les prestacions al lloguer, es pot trobar aquí.

Data d'actualització: 21/01/2020