Com es sol·licita la cèdula d'habitabilitat?

Torna

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària ja que es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.
 
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.


Cercador de cèdules d’habitabilitat (Novetat)

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge aquí podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral.  

Si no disposeu de cap d’aquestes dades a la seu electrònica del cadastre  podeu consultar la referència cadastral per adreça. 

Podeu accedir al cercador de cèdules aquí.


Com se sol·licita la cèdula d’habitabilitat

  • Primera ocupació: amb l’imprès normalitzat i la documentació complementària. Podeu accedir al tràmit aquí.
  • Segona ocupació: la persona particular cal que s’adreci a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent. Podeu accedir al tràmit aquí.
  • Còpia de cèdula (Novetat): es pot demanar còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent, tant si és de primera o de segona ocupació. Podeu accedir al tràmit aquí.

 

Data d'actualització: 24/03/2021