Possibilitats i límits de les competències autonòmiques en matèria d'habitatge

01-07-2022


Auditori Palau de la Generalitat, C. Sant Sever, 2 - Barcelona - 

9.30 – 9.45 h Obertura
Hble. Sra. Violant Cervera Gòdia consellera de Drets Socials.
 Sr. Joan Ridao Martín director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
9.45 h – 10.45 h Taula 1: Marc constitucional
Marc constitucional i sistema de distribució competencial en matèria d’habitatge Juli Ponce
Solé catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona.
Les competències estatals que afecten la matèria d’habitatge. Els plans estatals d’habitatge
Natalia Caicedo Camacho professora de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona.
10.45 – 11.00 h Pausa
11.00 – 12.30 h Taula 2: El desplegament de la competència en matèria d’habitatge per part de les 
comunitats autònomes
El bastiment normatiu d’un dret a l’habitatge a l’empara del compliment de la seva funció 
social Judith Gifreu Font professora de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de 
Barcelona.
El cas valencià: de la lluita per al reconeixement d’una competència sobre l’habitatge als 
problemes per dur endavant les polítiques públiques en la matèria Andrés Boix Palop
professor de Dret Administratiu, Universitat de València.
Les polítiques d’habitatge al País Basc Iñaki Lasagabaster Herrarte catedràtic de Dret 
Administratiu, Universitat del País Basc.
12.30 – 14.00 h Taula 3: Conflictes de competència entre l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria d’habitatge
Decisions i línia jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecte al desenvolupament 
normatiu en matèria d’habitatge Mercè Noguera Corrons Gabinet Jurídic, Generalitat de 
Catalunya.
El projecte de llei estatal pel dret a l’habitatge i la seva afectació al corpus legal autonòmic
Ignacio Durbán Martín professor de Dret Constitucional, Universitat de València
Els reptes de la política d’habitatge a Catalunya en el nou context normatiu Jaume Fornt 
Paradell director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
14.00 – 14.15 h Cloenda
Albert Noguera Fernández director de la Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, Universitat de 
València.
Judith Gifreu Font codirectora de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.
Jordi Jaria-Manzano cap de l’Àrea de Difusió i Comunicació en relació amb l’Organització 
Territorial del Poder, Institut d’Estudis de l’Autogovern.
Jaume Fornt Paradell director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation per la rehabilitació d'edificis d'habitatges

22-06-2022


Delegació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, Carrer d'en Xammar, 2 - Mataró - 

Ponents:
• Antoni Morral. Delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona.
• Jordi Sanuy. Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• Ascensió Mora, Directora OTR Arquitectura Tècnica
• Cristina Mora. Secretària de la Junta directiva de la demarcació del maresme del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
• Victor Tapiol. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Programa i ordre d’intervencions:
10:00- 10:20 Recepció dels assistents.
10:30- 10:35 Benvinguda.
10:35-10:45h Els Fons Next Generation: La gran oportunitat. Joan – Fèlix Martínez, representant de l’arquitectura tècnica.
10:45-10:55h La importància dels edificis en l’eficiència energètica. Cristina Mora, representant de l’arquitectura.
10:55-11:05h Les comunitats de veïns. Victor Tapiol, representant de l’administració de finques.
11:05-11:35h Fons Europeus Next Generation en el sector Immobiliari. Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.
11:35-12:20h Precs i preguntes.
12:20-12:30h Cloenda per part d’Antoni Morral. Delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona.

Debat municipalista Fons Next Generation: Rrehabilitació d’habitatges per al lloguer social”

02-06-2022


C. València, 231 5a planta - Barcelona - 

Ordre del dia:
11.50h. Arribada a l’ACM de la Hble. Sra. Violant Cervera, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
Salutacions per part de:
- Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM
- Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM
12.00h. Inici de l’acte amb la inauguració a càrrec de la Hble. Sra. Violant Cervera, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre
Benvinguda als assistents i convidats a càrrec del president de l’ACM
Intervenció de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
12.30h. Trasllat del president i la consellera a la planta 6a. per la signatura del Llibre d’Honor de l’entitat
12.40h. Comiat i sortida Hble. Consellera

12.30h. Inici de la ponència principal: “Línies generals de subvenció (obra nova i rehabilitació) en matèria d’habitatge i la col·laboració amb el món local” a càrrec del Sr. Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, presentat i moderat pel Sr. Sergi Penedès, secretari general adjunt de l’ACM
13.00h. Inici del Debat sobre la rehabilitació amb els col·legis professionals amb la introducció i moderació a càrrec de la Sra. Sònia Oriola, tècnica de l’àrea de Continguts de l’ACM
Participen:
• Sr. Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials
• Sra. Sònia Oliveras, directora general del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
• Sr. Lorenzo Viñas, gerent del CAFBL en representació del Col·legi d’Administradors de Finques
• Sra. Ascensión Gálvez, directora de l’Oficina tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica en representació del Col·legi d’Aparelladors
14.00h. Cloenda de la jornada

Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation per la rehabilitació d'edificis d'habitatges

01-06-2022


Pl. 1 d’octubre de Vic – Edifici El Sucre - 

Ponents:
• Rosa Vestit. Delegada de Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.
• Lluïsa Nicolau. Directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona. Generalitat de Catalunya.
• Jordi Sanuy. Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• David Mercader. Delegat per Osona-Moianès del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
• Miquel Sitjà. President en funcions de la demarcació de Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
• Victor Tapiol. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Programa i ordre d’intervencions:
10:00- 10:20 Recepció dels assistents.
10:30- 10:35 Benvinguda per part de Lluïsa Nicolau. Directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona. Generalitat de Catalunya.
10:35-10:45h Els Fons Next Generation: La gran oportunitat. David Mercader, representant de l’arquitectura tècnica.
10:45-10:55h La importància dels edificis en l’eficiència energètica. Miquel Sitjà, representant de l’arquitectura.
10:55-11:05h Les comunitats de veïns. Victor Tapiol, representant de l’administració de finques.
11:05-11:35h Fons Europeus Next Generation en el sector Immobiliari. Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.
11:35-12:20h Precs i preguntes.
12:20-12:30h Cloenda a càrrec de Rosa Vestit, delegada de Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation per la rehabilitació d'edificis d'habitatges

26-05-2022


Pl. Gerard Vergés 1 de Tortosa – Edifici de la Generalitat de Catalunya - 

Ponents:
• Felip Monclús. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Terres de l’Ebre. Generalitat de Catalunya
• Jordi Sanuy. Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• Teresa Arnal. Presidenta del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Terres de l’Ebre.
• Anna Fabregat. Portaveu del Grup de representants a l’Assemblea del COAC de la Demarcació de l’Ebre.
• Fabián C. Huguet. President del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
Programa i ordre d’intervencions:
11:00- 11:10 Recepció dels assistents.
11:15- 11:20 Benvinguda per part de Felip Monclús. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Terres de l’Ebre. Generalitat de Catalunya.
11:20-11:30h Els Fons Next Generation: La gran oportunitat. Teresa Arnal, representant de l’arquitectura tècnica.
11:30-11:40h La importància dels edificis en l’eficiència energètica. Anna Fabregat, representant de l’arquitectura.
11:40-11:50h Les comunitats de veïns. Fabián C. Huguet, representant de l’administració de finques.
11:50-12:20h Fons Europeus Next Generation en el sector Immobiliari. Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.
12:20-12:55h Precs i preguntes.
12:55-13:00h Cloenda per part de Felip Monclús. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Terres de l’Ebre.

 

Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation per la rehabilitació d'edificis d'habitatges

25-05-2022


c/ Lluís Companys 1 Lleida – Delegació Territorial de Govern de la Generalitat a Lleida - 

Ponents:
• Joan Segura. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida. Generalitat de Catalunya
• Jordi Sanuy. Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• Josep Torres. President del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida.
• Josep Lluís de la Fuente. Tresorer de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
• Lorenzo Viñas. Gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Programa i ordre d’intervencions:
10:00- 10:20 Recepció dels assistents.
10:30 a 10:35 Benvinguda per part de Joan Segura. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida.
10:35-10:45h Els Fons Next Generation: La gran oportunitat. Josep Torras, representant de l’arquitectura tècnica.
10:45-10:55h La importància dels edificis en l’eficiència energètica. Lluís de la Fuente, representant de l’arquitectura.
10:55-11:05h Les comunitats de veïns. Lorenzo Viñas, representant de l’administració de finques.
11:05-11:35h Fons Europeus Next Generation en el sector Immobiliari. Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.
11:35-12:15h Precs i preguntes.
12:15-12:20h Cloenda.

 

Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation per la rehabilitació d'edificis d'habitatges

11-05-2022


Sala Pau Casals c/ Sant Francesc 3 Tarragona – Delegació Territorial de Govern a Tarragona - 

Ponents:

• Carles Sala. Secretari d’Habitatge i Inclusió Social. Generalitat de Catalunya.
• Daniel Sagalà. Director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Tarragona. Generalitat de Catalunya.
• Jordi Sanuy. Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• Jordi Roig. Membre del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
• Joan Tous. President de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
• Fabián C. Huguet. President del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.

Programa i ordre d’intervencions:

10:00- 10:20 Recepció dels assistents.
10:30 a 10:35 Benvinguda per part de Carles Sala. Secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya.
10:35-10:45h Els Fons Next Generation: La gran oportunitat. Jordi Roig, representant de l’arquitectura tècnica.
10:45-10:55h La importància dels edificis en l’eficiència energètica. Joan Tous, representant de l’arquitectura.
10:55-11:05h Les comunitats de veïns. Fabián C. Huguet, representant de l’administració de finques.
11:05-11:35h Fons Europeus Next Generation en el sector Immobiliari. Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.
11:35-12:00h Precs i preguntes.
12:00-12:05h Cloenda.

 

Agenda


 -