18-09-2020 | 24:00

Des de 2015, l’Executiu català ha destinat 137 milions d’euros a la compra de 2.636 habitatges per tanteig

El Consell d’Administració de l’INCASÒL també ha acordat el finançament a l’AHC per a la línia de préstecs a les comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges

L’Institut Català del Sòl té previst subscriure un acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel qual finançarà amb 23 milions d’euros l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. Aquest és el tercer acord d’aquestes característiques que s’aprova, després que  el 2018 l’executiu autoritzés un primer acord entre les dues parts per un import  de 30 milions i un altre de 20 milions d’euros el 2019. 

El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges.  

Des de la seva entrada en vigor, a finals de 2015, fins a setembre 2020 s’han pogut comprar un total 2.636 pisos amb una inversió  de 137.263.992,16 euros (uns 52.000 euros per habitatge comprat). 

Els 23 milions d’euros que aporta ara Incasol  s’estima que permetran a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la compra d’uns 440 habitatges més, que es destinaran a lloguer social i que serviran per incrementar el parc públic d’habitatge. 

A finals de 2019 es va ampliar fins al 2027 el termini per exercir el dret de tanteig que tenen les administracions i les entitats del tercer sector i que es va fer  extensiu a tot Catalunya. Aquest dret es pot  aplicar també en segones i terceres transmissions d’habitatges anteriorment adquirits per grans tenidors. 

D’aquesta manera es reforcen els mecanismes de l’administració per a fer efectiu el retorn social del rescat bancari. El dret de tanteig i retracte a favor de les administracions permet mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies en situació d’especial vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos a fons d’inversió internacional que podrien haver portat a una nova dinàmica especulativa.

Una altra de les mesures  dutes a terme pel Govern per impulsar la compra d’habitatges per tanteig  i afavorir l’accés a habitatge assequible han estat els convenis signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances per concedir crèdits bonificats a ajuntaments i entitats del tercer sector per adquirir habitatges per tanteig. 

Fomentar la rehabilitació 

El Consell d’administració de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, també ha acordat finançar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal que aquesta pugui constituir un fons de garantia al davant de l’Institut Català de Finances, per 21,25 M€ per a la línia de préstecs a les comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges.

El Consell d’Administració de l’INCASÒL també ha acordat el finançament a l’AHC per a la línia de préstecs a les comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges