30-03-2023 | 16:00

Es cedirà el sòl amb dret de superfície perquè un promotor privat construeixi la promoció