27-07-2017 | 12:48

​S'han fet onze Jornades a tot el territori

 
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha organitzat onze Jornades per tot el territori per donar a conèixer  el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge (PTSH) als 152 municipis  que formen part de les àrees de de demanda residencial forta i acreditada subjectes a la solidaritat urbana. Aquests 152 municipis són els que tenen més de 2.000 habitants i que tenen una estratègia de creixement on caldrà arribar a tenir el 15% dels habitatges del parc destinats a polítiques socials. Les Jornades han  afavorit la participació d'aquests ajuntaments  en l'elaboració  del Pla per tal que introdueixin les seves aportacions i suggeriments abans d'iniciar -se el tràmit parlamentari per a la seva aprovació.

El passat 8 de juny, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va presentar l'avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que és l'instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d'habitatge en el territori de Catalunya i que es troba regulat a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 

El Pla fa una anàlisi i diagnosi de les previsions de creació de noves llars per als propers 15 anys i un estudi de la demanda d'habitatge i de les famílies a les que es preveu caldrà donar resposta per accedir a un habitatge digne i adequat.