22-07-2020 | 10:00

Convocatòria 2020 per entitats i associacions veïnals

El dia 22 de juliol es va publicar al DOGC la resolució TES/1764/2020, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes i actuacions  d'entitats  i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020.  


Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES1651/2018 per la qual es publiquen les bases reguladores d'aquestes subvencions. 


Les sol·licituds es poden presentar i formalitzar telemàticament, mitjançant el tràmit que trobareu al web tràmits.gencat.cat, fins el dia  15 de setembre de 2020.