La Generalitat de Catalunya, a travésde l’Agència de l’habitatge de Catalunya , destinarà 14,5 milions d’euros provinents del Pla d’Habitatge Estatal a una línia d’ajuts específics per a les famílies amb dificultats sobrevingudes i temporals degudes a la pandèmia de la COVID-19 per fer front al pagament del lloguer del seu domicili habitual.
 

Alta sol·licitud NIE

(si en aquests moments no podeu obtenir la identificació electrònica)
Data d'actualització: 21/05/2020