Si ets llogater d’un habitatge d'un petit propietari i tens dificultats per pagar el lloguer, tens fins el 2 de juliol per demanar un ajornament del pagament. 

Si ets llogater d’un gran tenidor i tens dificultats per pagar el lloguer, tens fins el 2 de juliol per demanar un ajornament o reducció de la quota.

També pots sol·licitar en una de les entitats financeres adherides al programa d'avals ICO un microcrèdit a tipus d'interés 0% i sense despeses pel pagament de fins sis mensualitats del lloguer i un màxim de 5.400 euros. Sobre aquest crèdit, vegeu aquí

També podràs sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un ajut al pagament del lloguer o per al pagament del crèdit ICO. Consulta les bases de la convocatòria i tramita el teu ajut aquí.

Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament ordinari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es veu temporalment alterat.

Les cites prèvies queden anul·lades. 

Per qüestions inajornables o urgents, podeu  adreçar-vos al següent correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Data d'actualització: 18/05/2020