Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19, que ha obligat a decretar l’Estat d’alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballi en els sectors essencials, des del dia 2 d’abril és en vigor el Reial Decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que ha decretat una moratòria en els desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia.


Així mateix, s’ha establert una mesura d’aplicació per als casos de finalització de contracte durant la vigència de l’estat d’alarma i fins el 31 de gener de 2021.

 

Què passa si el meu contracte de lloguer finalitza durant l'estat d'alarma?

EL Reial Decret Llei 11/2020 estableix la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual fins el 31 de gener de 2021, en què es seguiran aplicant els termes i les condicions pactades al contracte, quan finalitzi el període de pròrroga obligatòria de l’article 9.1 i quan finalitzi el període de pròrroga tàcita de l’article 10.1, ambdós de la Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans.

Hem posat a la seva disposició un model de sol·licitud

Data d'actualització: 05/10/2020