Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19, que ha obligat a decretar l’Estat d’alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballi en els sectors essencials, des del dia 2 d’abril és en vigor el Reial Decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquesta norma, i les successives modificacions estableixen:

  1. Una pròrroga obligatòria de sis mesos de la vigència dels contractes de lloguer amb venciment fins el 9 d'agost de 2021. Model de document
  2. Que l’arrendatari té dret a una moratòria o condonació parcial de la renda de lloguer, sempre que l’arrendador siguin gran tenidor d'habitatge, una empresa o entitat pública. La sol·licitud s'ha de presentar a l'arrendador abans del 9 d'agost de 2021. Model de document

 

Data d'actualització: 11/08/2021