A l'hora de realitzar les tasques habituals de neteja dels espais comuns, poseu especial atenció en efectuar la neteja i desinfecció́ de totes aquelles superfícies de contacte habitual amb les mans, com poden ser portes, intèrfons, bústies, baranes, etc. amb un desinfectant. Igualment us recomanem les mesures de protecció necessàries com que us renteu les mans amb freqüència, que utilitzeu guants i mascaretes...

El virus s'inactiva als 5 minuts d'haver entrat en contacte amb desinfectants normalment utilitzats pel públic. En general es recomana l’ús de lleixiu o una solució́ d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm. de clor actiu (dilució́ 1.50 d'un lleixiu amb concentració́ 40-50 gr/litre preparada recentment).

És important que el personal de neteja de la vostra escala utilitzi l'equip de protecció individual adequat. 

 

També dins l’edifici s’ha de mantenir la distància de seguretat entre les persones  (mínim un metre).

 

Utilitzeu l'ascensor només quan sigui imprescindible, si és necessari l’ús de l'ascensor, és important que només ho faci un usuari (per impossibilitat de mantenir la distancia de seguretat) i que es premi el botó de destinació amb el dit protegit.

 

Us recordem la prohibició d’utilitzar les zones comunes que no siguin imprescindibles pel pas obligatori. Als espais clausurats només hi podran accedir el personal de neteja i manteniment.

 

El personal al servei de l'edifici haurà d'observar les mesures de protecció necessàries (rentat de mans freqüent, ús de guants, màscares...) especialment en les zones més sensibles (poms de les portes, botoneres dels ascensors, porters automàtics, passamans etc.)

 

Totes les reunions de comunitat s'han d'ajornar.

 

Si es demana menjar o d’altres serveis a domicili, en manipular bitllets i monedes cal tenir especial cura en rentar-se les mans abans i després del pagament, de manera immediata.

 

El millor antisèptic és l'aigua amb sabó, recomanable en àrees domèstiques.

 

Si es toca o acaricia una mascota d'un veí, cal tenir cura de rentar-se immediatament les mans, encara que no estigui definida la transmissió dels animals.

 

Depèn de tu, depèn de tots i totes

#Queda’t a casa

Data d'actualització: 29/03/2020