L’Acció Exterior de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya neix l’octubre de 2013 amb la vocació d’establir una línia estratègica transversal d’actuació de l’Agència de l’Habitatge que doni una dimensió i projecció internacional a les actuacions de la nostra competència d’acord amb el Pla d’Acció Exterior 2013-2016 del Departament de  Territori i Sostenibilitat i que promogui la internacionalització de l’economia catalana, actuant en tot moment amb plena coordinació i seguint les directrius de la Secretaria d’Afers Exteriors.

  • Analitzar i detectar països amb demanda del sector de l’habitatge i establir les línies d’actuació més adients en cada cas.
  • Participar de les propostes susceptibles de fons de finançament europeu i/o mecanismes financers.
  • Dissenyar i participar en projectes de cooperació tècnica o de recerca de la Unió Europea que comportin de manera immediata la contractació de serveis privats del país amb aquests fons i una estratègia comercial d’aquests serveis en els països de la Unió Europea i de la Mediterrània.
  • Participar en esdeveniments internacionals (fires i congressos) i fomentar les missions comercials i els contactes institucionals.

Documentació

Data d'actualització: 05/10/2022