Diplomàcia Econòmica

Missió Tunísia: Actualment estan en funcionament els plans de treball de la missió amb Tunísia (SEACNVS i Medcities) fruit de l’anterior conveni  Conveni 2013 . També estem treballant  per a desenvolupar els continguts dels nous convenis signats el maig  de 2015 amb el Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement de Territoire et du Développement Durable de Tunísia,  la SEPTS Société d’Études et de Promotion de Tunis Sud  i el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Congrés Mundial SB14:  L’octubre del 2014 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va participar i liderar l’àmbit mediterrani a través de diferents projectes europeus en  aquest congrés mundial de construcció sostenible que té per objectius la satisfacció de la demanda d’habitatge de la població mundial, la reducció de l’empremta ecològica per aconseguir-ho i la promoció d’un model d’activitat econòmica solvent, sostenible i generador d’ocupació de qualitat.

Perfil propi a Europa

Projecte RELS:   El projecte de cooperació transfronterera RELS va aprofitar l’entorn del congrés SB14 per explicar el seu estat financer i fer un seguiment de les activitats en curs i els propers passos previstos, sobretot en les activitats de formació i capitalització.  
També va organitzar una sessió on es va debatre sobre la següent qüestió:  A quins desafiaments s’enfronta la metodologia de renovació d’edificis d’habitatges del RELS?


L’Agència de l’Habitatge inicia obres per millorar l’eficiència energètica d’habitatges amb protecció oficial a Taradell i  c/Sant Adrià (Barcelona) dins del marc del projecte RELS.

Horizon 2020: L’Agència de l’Habitatge de Catalunya analitza les convocatòries i participa en propostes de projectes en el programa marc d’investigació i d’innovació de la UE, Horizon 2020.

Altres: Fruit de la capitalització dels projectes ENPI,  RELS i DIDSOLIT - PB,  la seu de l’AHC inicia les obres de plaques fotovoltaiques com a part del conveni de col·laboració entre l’AHC i  l’UAB/BEG.

L’Acció Exterior de l’AHC està treballant amb socis de la xarxa REHABITAT per a presentar una proposta dins el programa Interreg Sudoe.
 

Cooperació al desenvolupament

Evaluating and monitoring progress in cities:

Actualment,  l’Agència de l’Habitatge treballa en conjunció amb altres socis en la proposta del programa de finançament UPFI, en què el seu rol es centrarà en col·laborar en la identificació i definició d’indicadors i la seva verificació posterior en projectes pilot.

 

Data d'actualització: 14/05/2018