L’objectiu del projecte CÍCLOPE és l’anàlisi de l’impacte ambiental dels edificis al llarg del seu cicle de vida en temes quantificables de consum energètic i emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) associats.

En aquest projecte es treballen tres accions amb els següents objectius específics:

  • Metologia d’avaluació del impacte ambiental i econòmic en els edificis.
  • Disseny, construcció i fi de vida dels edificis.
  • Explotació i rehabilitació dels edificis.

El projecte s'enmarca dins el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investigación Tecnològica 2008-2010.

 

Data d'actualització: 03/05/2016