El projecte IMPACT "Improving energy Performance Assessment and Certification schemes by Test" (Millora de les auditories energètiques i dels sistemes de certificació avaluant una mostra d'edificis existents) va ser aprovat al gener de 2005 i va acabar el juliol 2007.

L'objectiu o punt clau de la proposta era introduir l'aplicació de la Directiva EPBD "Energy Performance Buildings Directive", sobre la certificació energètica d'edificis existents a Catalunya.

La coordinació d'aquest projecte va ser duta a terme per l’empresa ECOFYS bv, amb seu a Holanda. Van participar en aquest projecte sis "partners" o socis de diferents països:

  1. Holanda (Novem/Ecofys)
  2. Alemanya (Dena)
  3. França (TRIBU ENERGY)
  4. Dinamarca (SBi)
  5. Bèlgica (BBRI/3E)
  6. Espanya (Ecofys SL)

Com a empreses subcontractades actuaven:

  1. Holanda (REC) on participen 5 nous països membres de la CE.
  2. Dinamarca (Rie Mayland Nielsen)

Els "partners" o socis associats a aquest projecte van ser:

  1. Holanda (VROM Ministry of Housing)
  2. Alemanya (BMVBW Ministry of Housing)
  3. França (ADEMA Ministry of Housing)
  4. Dinamarca (Danish Energy Authority)
  5. Bèlgica (2 Flanders Housing Associations)
  6. Espanya (Generalitat de Catalunya)

La Generalitat de Catalunya va participar en aquest projecte a través de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, que va aportar 70.000 euros i els edificis que es van testar, d'oficines i d’habitatges a Catalunya, així com els recursos humans necessaris per dur a terme el projecte.

Per més informació podeu consultar la pàgina web oficial del projecte: http://www.e-impact.org (CAS)

Data d'actualització: 03/05/2016