Després de la llarga postguerra que pateix el poble bosnià i malgrat els avenços que s’estan produint en els indicadors econòmics i de desenvolupament social, existeix un índex de creixement de població que viu entre la pobresa i la marginalitat. Aquesta mancança és més palpable en zones rurals i poblacions mitjanes. Especialment en la zona de Hadzici, al cantó de Sarajevo. El projecte s’inscriu dins elprojecte global de reconstrucció de 1.000 habitatges promogut pels organismes internacionals i locals per acomplir els objectius de l’acord de Dayton, que preveia el retorn progressiu dels desplaçats i refugiats a les seves poblacions un cop acabada la guerra.

El projecte de Cooperació, que ja és el tercer en el qual ADIGSA col·labora en aquesta zona, té el seu primer pas el 15 d’octubre de 2005 amb la signatura de l’acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Opcina de Hadzici (Govern local) per a la construcció de 47 habitatges per a famílies damnificades, desplaçades o refugiades. El pressupost de la Generalitat es d’1,1 M€ (65% l’Incasòl i 35% ADIGSA), mentre que l’Opcina de Hadzici faria l’aportació del solar i la urbanització necessària.

Posteriorment, se signa un conveni en data 8 de març de 2006 entre l’INCASÒL, ADIGSA (Generalitat de Catalunya), l’Opcina de Hadzici (Govern local) i Acció Solidària IGMAN, que és l’ONG que fa el seguiment global del projecte i actua de mediadora entre les administracions de Bòsnia i la catalana. L'acord establia que els habitatges de nova construcció quedaran com a patrimoni de l’Opcina de Hadzici i aquesta els llogarà a desplaçats i refugiats de la zona, així com a casos socials.

 

Característiques dels habitatges

N’hi ha de dues tipologies:

  • 37 habitatges d’una superfície útil de 57 m2, amb 2 habitacions i una sala d’estar que incorpora la cuina, un bany i el rebedor.
  • 10 habitatges d’una superfície útil de 28 m2, formats per una sola sala que incorpora l’equip de cuina, un bany i un rebedor.

Tots els habitatges disposen, a més a més, d’un traster de 4 m2 per guardar-hi la llenya que està situat en un terreny annex.

Malgrat les dificultats sorgides en el decurs de l’obra, el resultat final és satisfactori i l’objectiu que establia el conveni ha estat plenament assolit.

 

Lliurament dels habitatges

En data 16 de juliol de 2008 es van lliurar els 47 habitatges de protecció oficial. Acolliran temporalment persones desplaçades, com a conseqüència de les guerres, que tenen pendent la reconstrucció del seu habitatge o la construcció d’un de definitiu.

 

   

Data d'actualització: 11/05/2016