L’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposa d’instruments per millorar l’eficàcia i l’eficiència del servei que realitza pensant en les persones usuàries, així com en la minimització de l’impacte ambiental de la seva activitat. Aquestes eines són, Política integrada i Sistema integrat de gestió, que es compon de:

  • Sistema de Gestió de Qualitat: L'Agència té implantat i certificat d’acord amb la norma ISO 9001un sistema de gestió de qualitat sobre tots els processos de suport (gestió de personal, financera, de tecnologia de la informació, atenció ciutadana...) i sobre la majoria dels processos dels serveis que presta.
  • Sistema de Gestió Ambiental: L’Agència té implantat a la seva seu central (carrer de la Diputació, 92 de Barcelona) un sistema de gestió ambiental certificat d’acord amb la norma ISO 14001 i el Reglament EMAS. Això significa que l’Agència disposa d’una metodologia per avaluar els aspectes i els impactes més significatius i que estableix uns objectius i unes actuacions per reduir la seva incidència en l’entorn.

 

L’Agència de l'Habitatge de Catalunya ha culminat en 2017 l’adaptació del seu Sistema Integrat de Gestió (SIG) a les versions 2015 de les normes ISO 9001 i 14001. Amb aquesta adaptació el SIG agafa major paper en la direcció estratègica de l’organització i prepara a l’Agència per a que, a partir d’una anàlisi d’ella mateixa i del seu entorn, pugui afrontar els riscos i oportunitats que se li presentin i pugui satisfer els requisits de les parts interessades.

Data d'actualització: 11/06/2021