Alts càrrecs/personal directiu, perfil i trajectòria professional, incompatibilitats

Jaume Fornt i Paradell - Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona l’any 1987, Diploma d’estudis de Dret Civil de Catalunya any 1987 i Postgrau en dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra, any 1991. Funcionari del cos superior de l’Administració de la Generalitat des de l’any 1991. Ha ocupat diversos llocs a l’administració. Ha estat director tècnic d’Habitatge de l’Institut Català del Sòl i, a partir de l’any 2007, gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.


Des de l’any 2018 és director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Judith Gifreu i Font - Figueres, 22 de gener de 1969.

Llicenciada en Dret (1992); Màster en Dret (1995); Doctora en Dret (2001).

Directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB. Presidenta de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (2016-2018). Ha realitzat estades de recerca en diverses universitats estrangeres, entre les quals: UCLUniversitat de Londres, Institut de Federalisme de la Universitat de Fribourg, Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Pàdua i Universitat de Califòrnia-Berkeley. És investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental (CEDAT) de la URV i membre del grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”. Vocal de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Comissió Sectorial d’Ordenació de la Taula de Turisme i del Jurat d’Expropiació de Catalunya. És representant permanent de l’Associació Espanyola de Dret Urbanístic en l’Associació Internacional de Dret  rbanístic (AIDRU). També forma part dels consells assessors de revistes especialitzades en dret públic. Ha estat directora acadèmica de jornades, cursos, diplomatures de postgrau i màsters en gestió i dret local i també imparteix conferències en institucions i organismes públics nacionals i internacionals. És autora de nombroses publicacions, especialment en matèria de dret urbanístic, habitatge i organització i competències locals. Membre del Comitè Executiu de Red Localis de la Universitat de Vigo, de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu (AEPDA), del Grup Internacional d’Experts i Investigadors Pro Iure et Cultura i del Centre d’Estudis i de Recerca Dones i Drets de la UAB.

Professora titular de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona (2002-actualitat).

Va ser nomenada directora de l'Agència de l'Habitage de Catalunya el 17 de juliol de 2018.

 

Data d'actualització: 04/03/2019