Sílvia Grau i Fontanals - Llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, compta amb el Postgrau en Gestió Professional Immobiliària de la Universitat Ramon Llull. Professionalment, ha dedicat gran part de la seva carrera laboral a la gestió de l’habitatge públic i social des de diferents llocs de comandament. Des del 2012, impulsa i defensa la mediació en l’àmbit de l’habitatge com a fórmula d’evitar l’exclusió residencial. L’any 2016, va ser nomenada directora operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge. Forma part de la Comissió Interdepartamental ADR del Centre de Mediació de Catalunya. Forma part del comitè científic del IV Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat.


 

Data d'actualització: 24/11/2022