En aquest apartat trobaràs, a mida que es vagi publicant, tota la informació relacionada amb la convocatòria;  obertura i tancament de terminis, desenvolupament de la convocatòria, llistes, etc. 

 

Publicació Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 

Presentació d’al·legacions a la Llista provisional de persones admeses i excloses 

El termini per a la presentació d’al·legacions de les persones sol·licitants a la Llista provisional de persones admeses i excloses és del 27 d’abril a l’11 de maig . Termini FINALITZAT.

 

Publicació Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses


 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 28/3. Termini FINALITZAT.

 

Publicacions d'actualitzacions

Actualització de la retribució del lloc de treball. (Relacionada amb la resolució TER/4080/2022)

 

Publicacions convocatòria al diari oficial de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ TER/594/2023, de 23 de febrer, de modificació de la Resolució TER/4080/2022, de 22 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de valoració de mèrits, de personal laboral de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

RESOLUCIÓ TER/4080/2022, de 22 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de valoració de mèrits, de personal laboral de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Data d'actualització: 19/05/2023