L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions potencialment afectades per la norma proposada, és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de l’Ordre per la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i el factor de localització aplicables per determinar el preu de venda màxim dels habitatges amb protecció oficial.

En aquest apartart es pot consultar tota la documentació de tramitació de l'expedient del projecte d'Odre per la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i el factor de localització aplicables per determinar el preu de venda màxim dels habitatges amb protecció oficial.

 

 1. Fitxa resum procés participatiu
 2. Consulta prèvia al Portal Participa.cat
 3. Proposta de Text del Projecte d’Ordre
 4. Memòria general del Projecte d’Ordre
 5. Memòria general. Annex 1
 6. Memòria general. Annex 2
 7. Memòria general. Annex 3
 8. Memòria d’Avaluació d’impacte de les mesures proposades del projecte d’Ordre
 9. Consulta participació ciutadana sobre el projecte normatiu inicial
 10. Publicació al Portal de Transparència
 11. Informe d’impacte pressupostari
 12. Informe d’impacte organitzatiu
 13. Informe de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Àrea TIC)
 14. Document de valoració de l’informe d’impacte pressupostari
 15. Document de valoració de l’informe d’impacte organitzatiu
 16. Document de valoració de l’informe de l’àrea TIC
 17. Nota jurídica prèvia de l’Assessoria Jurídica
 18. Projecte d’Ordre, que inclou les consideracions de la Nota jurídica prèvia

 

 

Data d'actualització: 30/11/2021