• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o retiment de comptes.
Data d'actualització: 19/06/2018