• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o rendiment de comptes.
Data d'actualització: 20/04/2023