• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o retiment de comptes.
Data d'actualització: 11/02/2019