• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o retiment de comptes.
Data d'actualització: 21/11/2016