Llei

  •     Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Estatuts

  •    Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Normativa en temes d'habitatge i millora urbana

 

Data d'actualització: 19/06/2018