Informes i documentació relacionada per cadascun dels procesos i els ens públics que els impulsen.

 1. Primer procediment de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
  1. Memòria declaració àrea tensa
  2. Quadre indicadors municipis tensionats
  3. Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis
  4. Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis amb mitjana del creixement interanual acumulat 2005-2020
  5. Anunci pel qual se sotmet a informació pública el procediment de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens
  6. Memòria de valoració de les al·legacions presentades en els tràmits de consulta, audiència i informació pública del procediment de declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens
  7. Informes i propostes d’actuació dels municipis:

8. Resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens.

9. Resolució DSO/2873/2021, de 22 de setembre, de modificació de la Resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens.

10. Recurs contenciós administratiu n. 504/2021, en l’àmbit del qual s’ha acordat com a mesura cautelar la suspensió de l’executivitat de la Resolució ( adjunta la resolució judicial de suspensió ).

 

 

 

 1. Segon procediment de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
 1. Memòria justificativa sobre la declaració d'area amb mercat tens de determinats municipis de Catalunya 
 2. Fitxa Resum Procés Participatiu Resum sobre la consulta pública prèvia a la 2a fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens, en aplicació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge
 3. Quadre d'indicadors tensionats (Quadre sobre els indicadors de l'article 2 de la Llei 11/2020)
 4. Quadre evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis del 2016 al 2020  
 5. Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis amb mitjana del creixement interanual acumulat 2005-2020
 6. Informes dels municipis:

 

 1. Memòria de valoració de les al·legacions presentades en els tràmits de consulta, audiència i informació pública del segon procediment de declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens
 2. Resolució DSO/3832/2021, de 23 de desembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens.
 3. Correció d'errades a la Resolució DSO/3832/2021, de 23 de desembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021).
 4. Interposició recurs contenciós n. 68/2022.

 

 
 1. Procediments de declaració d’àrees tenses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 1. Certificat de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 22 de juny del 2021, pel qual s'aprova la declaració inicial urgent dels municipis de Badalona, Barberà del Vallès, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicens dels Horts, Santa Coloma de Gramanet i Viladecans.
 2. Certificat de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 22 de juny del 2021, pel qual s'aprova la declaració inicial dels municipis de Begues, Castellbisbal, El Papiol, Torrelles de Llobregat.
 3. Certificat de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 27 de juliol del 2021, pel qual s'aprova la declaració inicial dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Tiana.
 4. Certificat de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 27 de juliol del 2021, pel qual s'aprova la declaració definitiva dels municipis de Badalona, Barberà del Vallès, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicens dels Horts, Santa Coloma de Gramanet i Viladecans.
 5. Certificat de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 28 de setembre del 2021, pel qual s'aprova definitivament la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tens dels municipis de Begues, Cerdanyola del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei i Sant Adrià del Besòs.
 6. Acord del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, de 15 de setembre del 2021, pel qual s'acorda l'aprovació definitiva de la declaració de tot l'àmbit del municipi de Barcelona.
 7. Recurs contenciós 502/2021 contra la Declaració Àrees tenses  de l’AMB de data 28/09/2021. amb declaració de suspensió cautelar.

 

 
 1. Procediments de declaració d’àrees tenses de la ciutat de Barcelona
 1. Enllaç al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la tramitació de la nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens
Data d'actualització: 05/08/2022