MARIE

Què és?

MARIE és un projecte estratègic de la Unió Europea, que va néixer l’any 2011 després d’un concurs obert entre més de 20 candidatures. Aquest projecte és finançat pel programa de Cooperació Territorial Mediterrània (MED) que se centra a millorar l’eficiència energètica dels edificis de l’espai Mediterrani.

MARIE és un projecte estratègic útil per:

 • Fixar objectius d’eficiència energètica en edificis adaptats als de la Unió Europea
 • Establir compromisos i responsabilitats dels agents públics i privats en el camp de la renovació energètica d’edificis
 • Proposar models organitzatius i de coordinació que facilitin la implementació de projectes
 • Definir les prioritats d’intervenció i els mecanismes de finançament més viables
 • Activar la inversió i l’ocupació en renovació energètica d’edificis
 • Construir una estratègia i un full de ruta de consens entre tots els agents  

El Departament de Territori i Sosteniblitat (TES) és el líder del projecte MARIE que aplega 23 socis de 9 països, que són: Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Montenegro, Portugal, Xipre. El projecte construeix una visió i una estratègia comunes (Estratègia Mediterrània per a la Millora de l’Eficiència Energètica dels edificis, MEDBEES) per potenciar de la renovació energètica dels edificis mediterranis.

El full de ruta del MARIE es concentra a crear:

 • Nous marcs normatius, eines institucionals i mecanismes financers capaços d’estimular la demanda per a una renovació energètica més gran i més intensa dels edificis existents.
 • Mesures de suport a la PIME i emprenedors regionals qualificats per desenvolupar i millorar l’oferta per a la renovació energètica d’edificis.
 • Compromisos polítics per desplegar l’ estratègia MEDBEES a les regions implicades en el projecte.
 • Programes de sensibilització i comunicació, i de formació
 • Accions pilot per testar algunes mesures innovadores que seran incloses en la MEDBEES  

El pressupost total del projecte és de 6.059,120,00 €  entre 23 socis de 9 països MED i’aportació de la UE a Catalunya és d'1.235.155,00 € .