RELS
Què és el projecte?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa i coordina el Projecte de cooperació transfronterera RELS -Rénovation Energétique des LogementS (Rehabilitació energètica d’habitatges) per a la millora de l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial i social situats a l’entorn del mar mediterrani.

E l projecte es va iniciar el 21 d’octubre de 2011 i té una durada de 40 mesos. El pressupost definitiu aprovat per al desenvolupament del projecte RELS és de 1.991.590 € (486.713.4 € dels quals corresponen al pressupost adjudicat a l’Agència per a la coordinació del projecte i el desenvolupament dels projectes pilot). Aquest projecte rep una subvenció d'un 90% (equivalent a 1.792.431 €) per part del Programa de Cooperació Transfronterera IEVP CTMED.

La web oficial del projecte la trobareu a l’apartat d’Enllaços