Resultats esperats

Descripció de la qualitat energètica de 6 grups d'edificis de 6 països diferents.

Descripció en els diferents països participants en el projecte del procés d'integració de la certificació energètica en els processos de treball dels diferents actors del sector de l'habitatge.

Avaluació energètica d'un grup d'habitatges socials com a eina de gestió per a la definició d'estratègies per a la millora de la seva eficiència energètica.

Escenaris de millora d'eficiència energètica aplicats en els diferents països participants.

Desenvolupament de 10 eines pràctiques que ajudaran als actors involucrats en l'habitatge social a planificar la integració de la certificació energètica dels edificis en els seus processos de treball, planificar les estratègies de millora d'eficiència energètica així com la comunicació dels resultats de la certificació als propietaris o llogaters dels habitatges.

Els membres del sector de l'habitatge social de tota Europa seran informats dels resultats del projecte per tal de que en facin ús per a facilitar la implantació de la directiva de certificació energètica en edificis.

A llarg termini: contribuir a la reducció del consum energètic, millorar la qualitat de vida en els habitatges socials, reduir el consum i dependència dels combustibles fòssils.

D'aquesta manera, Adigsa, mitjançant la seva participació en aquest projecte, pretén avançar-se a la transposició de la directiva i, mitjançant la certificació d'un grup d'edificis de referència, conèixer l'eficiència energètica del parc d'habitatges que gestiona i avaluar la comunicació d'aquesta informació a propietaris i llogaters. Al mateix temps, es reunirà informació sobre bones pràctiques en la rehabilitació i la millora de l'eficiència energètica de l'Estat espanyol.

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.