El RESHAPE a Adigsa

Des del projecte RESHAPE s'han iniciat diverses tasques internes per a l'aplicació de la certificació energètica en una mostra important del parc d'habitatges d'Adigsa.

El projecte s'estructura en els paquets de treball (PT) següents:

 

PT-1: Coordinació.

PT-2: Avaluació de l'eficiència energètica d'un grup d'habitatges de cada país participant i integració de les certificacions en els processos operacionals de cada país.

PT-3: Desenvolupament d'estratègies de millora de l'eficiència energètica en edificis.

PT-4: Desenvolupament d'eines de suport i materials per a la formació.

PT-5: Difusió del projecte. 

PT-6: Difusió per part del coordinador del projecte. 

 

 

 

Paquet de treball 1 - Coordinació

Assistència a reunions de seguiment del projecte amb tots els socis a les seves seus per exposar l'evolució dels projectes i intercanviar experiències amb els diferents socis del projecte.

 

 

 

 

 

Paquet de treball 2 + 3 + 4

 

Els treballs associats a aquests paquets de tasques s'han estructurat de la manera següent:

 

 

Paquet de treball 5 - Difusió del projecte

 

Difusió en jornades i tallers d'experts

Butlletins informatius

Desenvolupament d'una pagina web: Què és el projecte?

 

 

 

Paquet de treball 6 - Difusió per part del coordinador del projecte

 

Butlletí informatiu internacional

Desenvolupament d'una pagina web per part de tots els socis

 http://www.reshape-social-housing.eu/

 

 

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.