Notícies
Dates Actuació
16/11/2007 11:45:10 GMT+1 Adigsa Organitza una jornada sobre bones pràctiques en la rehabilitació energètica d'habitatge social
<a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFG-oXZEdFAgDuVUZx/' target=_blank>+detalls</a>
1/2/2007 8:47:19 GMT+1 Aprovació del " Procedimiento Simplificado para Certificación de Viviendas que cumplen estrictamente los requisitos del CTE-HE"
+ detalls <a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFW-gXZEdFAgAmBElW/' target=_blank>+detalls</a>
17/3/2006 8:44:06 GMT+1 Aprovació del "Codigo Técnico de la Edificación "
+ detalls <a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFm-kXZEdFAgBWZUNs/' target=_blank>+detalls</a>
21/3/2007 9:36:52 GMT+1 Aprovació del "Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción."
+detalls <a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFm-oXZEdFAgD4F9fq/' target=_blank>+detalls</a>
30/3/2007 11:45:10 GMT+2 Jornada sobre la certificació energètica d'edificis
<a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFm-gXZEdFAgBdxIsh/' target=_blank>+detalls</a>
22/6/2007 11:45:10 GMT+2 Presentació del programa RESHAPE a la AVS (Promotores públicos de vivienda y suelo)
<a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFG-kXZEdFAgBAJ9L3/' target=_blank>+detalls</a>
10/3/2006 11:45:10 GMT+1 S'inicia el projecte europeu RESHAPE
<a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFm-sXZEdFAgDzth-n/' target=_blank>+detalls</a>
2/4/2007 11:45:10 GMT+2 Trobada de treball dels socis del projecte RESHAPE
<a href='/wps/portal/reshape/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8LMJcTAwcfSyMg139DIwNTMz1vfSj8CsAmpCZVVgY5agflZyfV5JaUaIfkZiRnJyoalCUWpyRWJCqapCXX5KZnJlaDGbFG-sXZEdFAgDl9I48/' target=_blank>+detalls</a>

 

Notícies publicades a nivell europeu
 Anar a www.reshape-social-housing.eu

 

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.