Certificació Energètica

La certificació energètica d'edificis és una eina que incideix tant en la millora de l'eficiència energètica com en la promoció d'energies renovables i, d'una manera més indirecta, en la millora de l'ús de l'habitatge i dóna una "nota" d'eficiència energètica a edificis nous i edificis ja existents. D'aquesta manera, es premiaran els edificis més ben aïllats, amb instal•lacions més eficients i que utilitzin energies renovables, etc. Es facilitarà aquesta informació als usuaris de l’edifici (propietaris o llogaters) i, al seu torn, es donaran recomanacions per poder millorar la "nota", és a dir, l'eficiència energètica dels seus habitatges. Es preveu que aquesta nota s’il•lustri de manera molt semblant a la certificació d'eficiència energètica d'electrodomèstics vigent en l'actualitat.

Reial decret 47/2007, de certificació energètica d'edificis 
Amb l’ aprovació de l’RD 47/2007², queda finalment definit el marc de la certificació dels edificis de nova construcció a l'Estat espanyol. Els aspectes més remarcables d'aquesta normativa són els següents:

  1. Es defineix el procediment bàsic per a la qualificació energètica d'edificis.
  2. S'estableixen les condicions tècniques i administratives de certificació de projectes i edificis acabats.
  3. Es defineix l'etiqueta energètica per a edificis amb un format únic a tot l'Estat espanyol.

Els edificis que són l’objecte d'aquest RD són:

  1. Edificis de nova construcció.
  2. Modificacions, reformes o rehabilitacions d'edificis existents amb una superfície útil superior a 1.000 m2 o renovacions de més del 25% del total dels seus tancaments.

Es repeteix el mateix àmbit d'aplicació que a l'apartat 1.1.1 de la secció HE-1 de demanada energètica del CTE.

Hi ha dues metodologies per qualificar els edificis:

  1. Opció general: mitjancant el programa de referència CALENER VyP (vivienda y pequeño terciario) o CALENER GT (grande terciario) o d'altres reconeguts pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i el Ministeri d'Habitatge.
  2. L'opció simplificada, de caràcter prescriptiu, que està actualment com a document d'interès a la pàgina web de l'IDAE

¹ Font: Reial decret 47/2007, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de nova construcció.

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.