Per tal de saber el preu de venda màxim dels habitatges protegits hem de saber el número d'expedient de construcció a l'empara del qual es va qualificar l'habitatge. Aquest número es pot trobar a l'escriptura de compravenda o bé al Registre de la Propietat Urbana corresponent (finca matriu) i ens indica l'any en què es va demanar la protecció oficial (els dos últims dígits de l'expedient).

Per a informar-vos dels preus màxims de venda dels habitatges qualificats amb anterioritat al 2004 podeu fer la consulta en aquest enllaç.

Per a habitatges qualificats amb posterioritat al 2004, el Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatges amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjaments en règim de lloguer (Article 1) va incorporar una nova disposició transitòria al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, on es regulen els preus de venda i rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial  qualificats a l’empara de règims anteriors.

En aquests casos, si voleu consultar quin és el preu de venda d'un habitatge protegit amb la nova regulació, podeu utilitzar el simulador de mòduls d’HPO que trobareu a sota. És imprescindible que disposeu de la data de la qualificació definitiva de protecció oficial per saber quin mòdul s'ha d'aplicar.

Com a orientació del mòdul que podeu aplicar, a sota podeu trobar els mòduls vigents segons la data de qualificació definitiva:

 

ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 2.759,33 1.379,66 2.425,20 1.212,59
B 2.241,96 1.120,98 2.101,84 1.050,92
C 1.938,28 991,63 1.859,31 929,66
D 1.724,59 862,29 1.616,79 808,39
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.200,67
A2 3.001,68 1.200,67
A3 2.728,80 1.091,52
B 2.183,04 873,22
C 1.773,72 709,49
D 1.537,15 614,86
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 2.666,02 1.333,01 2.343,19 1171,59
B 2.166,15 1083,07 2.030,77 1015,38
C 1.916,21 958,09 1.796,44 898,22
D 1.666,27 833,13 1.562,12 781,05
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.200,67
A2 3.001,68 1.200,67
A3 2.728,80 1.091,52
B 2.183,04 873,22
C 1.773,72 709,49
D 1.537,15 614,86
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 2.459,43 1.229,71 2.161,61 1.080,80
B 1.998,29 999,14 1.873,40 936,7
C 1.767,72 883,85 1.657,23 828,62
D 1.537,15 768,57 1.441,07 720,53
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.200,67
A2 3.001,68 1.200,67
A3 2.728,80 1.091,52
B 2.143,04 873,22
C 1.773,72 709,49
D 1.537,15 614,86
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 2.385,63 1.192,81 2.096,74 1.048,37
B 1.938,32 969,16 1.817,18 908,59
C 1.714,67 857,33 1.607,50 803,75
D 1.491,02 745,51 1.397,83 698,91
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.200,67
A2 3.001,68 1.200,67
A3 2.728,80 1.091,52
B 2.183,04 873,22
C 1.773,72 709,49
D 1.364,40 545,76
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 1.940,48 970,24 1.705,50 852,75
B 1.576,64 788,32 1.478,10 739,05
C 1.394,72 697,36 1.307,55 653.78
D 1.212,80 606,40 1.137,00 568,50
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.200,67
A2 3.001,68 1.200,67
A3 2.728,80 1.091,52
B 2.183,04 873,22
C 1.773,72 709,49
D 1.364,40 545,76
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 1.940,48 1.164,29 1.705,50 1.023,30
B 1.576,64 945,98 1.478,10 886,86
C 1.394,72 836,83 1.307,55 784,53
D 1.212,80 727,68 1.137,00 682,20
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 3.001,68 1.500,84
A2 3.001,68 1.500,84
A3 2.728,80 1.364,40
B 2.183,04 1.091,52
C 1.773,72 886,86
D 1.364,40 682,20
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 1.863,38 1.118,21 1.630,72 978,43
B 1.514,24 908,54 1.324,96 794,98
C 1.339,52 803,71 1.172,08 703,25
D 1.164,80 698,88 1.019,20 611,52
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 2.489,76 1.244,88
A2 2.293,20 1.146,60
A3 2.086,64 1.048,32
B 1.703,52 851,76
C 1.506,96 753,48
D 1.310.40 655,20
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 1.779,68 1.067,81 1.557,22 934,33
B 1.445,99 867,59 1.265,24 759,19
C 1.279,15 767,49 1.119,25 671,55
D 1.112,30 667,38 973,25 583,96
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 2.377,55 1.188,78
A2 2.189,85 1.094,93
A3 2.002,15 1.001,08
B 1.626,74 813,37
C 1.439,04 719,52
D 1.251,34 625,67
ZONA REGIM GENERAL HABITATGE €/m REGIM GENERAL ANNEXOS €/m2 REGIM ESPECIAL HABITATGE €/m2 REGIM ESPECIAL ANNEXOS €/m
A 1.632,00 979,2 1.176,93 706,16
B 1.263,49 758,09 911,17 546,70
C 1.158,20 694,92 835,24 501,14
D 1.052,91 631.74 759,31 455,59
ZONA PREU CONCERTAT HABITATGE €/m PREU CONCERTAT ANNEXOS €/m2
A1 2.300 1.035
A2 2.120 954
A3 1.950 877,5
B 1.500 675
C 1.350 607,5
D 1.200 540

El resultat obtingut al simulador és merament orientatiu.

Per a informació concreta sobre el preu de venda d'un habitatge protegit, podeu sol·licitar-la mitjançant el tràmit d'Informació sobre un habitatge protegit.


Pel que fa als preus de renda dels habitatges protegits nous i dels usats, podeu consultar la informació aquí.


Calcula el preu actualitzat de l'IPC: