•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 Contacta


Municipi:
Comarca:


Requisits

  1. Ser major d’edat
  2. Acreditar ingressos mínims*
  3. No superar els ingressos màxims legalment establerts*
  4. No ser propietari de cap habitatge

*Per a més informació veure les normes

On adreçar-te

Agència de l'Habitatge de Terres de l'Ebre

Tel. 977 92 35 98


Ubicació

La situació dels habitatges és aproximada, per a més informació contacti amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web.
L’Agència, no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir, la qual podrà modificada sense previ avís.
L’Agencia, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.
Totes les informacions contingudes tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s’ofereix no es necessàriament exhaustiva, complerta, exacta i/o actualitzada. En el cas de convocatòries no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment , el qual es podrà consultar a les normes especifiques de la convocatòria.