L’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya és un indicador de consulta pública, amb caràcter informatiu i no regulatori, que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer dels següents habitatges:


  • Habitatges inclosos en programes de la Generalitat de Catalunya que utilitzin aquest índex de referència a les seves bases. És el cas de programes com el Reallotgem o Garantim

  • Habitatges que estiguin fora de les zones de mercat residencial tensat.

 

Per tant, aquest índex no regula la contenció general de preus de lloguer. Per fer consultes sobre habitatges amb preus màxims de lloguer limitats per llei, pots accedir al Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.

 


A continuació, pots fer la consulta del preu mitja de lloguer d'un habitatge a l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

Data d'actualització: 05/04/2024