Informes jurídics sobre les novetats de la Llei de contenció de rendes:

 

- Informe Llei de contenció de rendes 11/2020 (Informe de data 21 de desembre de 2020)

- Informe jurídic complementari de la Llei de contenció de rendes 11/2020 (Informe de data 2 de juny de 2021)

 

Data d'actualització: 23/09/2022