Actualment, el preu màxim d’un lloguer, en el moment de fer un nou contracte d'arrendament d'un habitatge, es defineix de la següent manera: la renda mensual de lloguer no pot ser superior al preu que marqui el contracte d’arrendament anterior, dins dels últims 5 anys.

Per exemple, si la renda mensual de lloguer del contracte anterior era de 500€, el preu del lloguer del nou contracte no podrà superar aquesta xifra.

 

No obstant això, s’han de tenir en compte els següents aspectes que poden incrementar la renda:


 • El preu pot incrementar anualment segons el sistema d’actualització anual de preus de lloguer que estableixi la normativa vigent.

 • El règim de despeses (subministraments, impostos municipals, etc.) serà el mateix que el definit al contracte anterior.

 • Es pot establir un increment del 10% sobre el contracte anterior en els següents supòsits:

  • Si en els 2 últims anys l’habitatge s’ha rehabilitat per millorar l’eficiència energètica.

  • Si en els 2 últims anys s’han aplicat mesures d’accessibilitat a l’habitatge.

  • Si es lloga per a un període superior als 10 anys.

 

Ara bé, hi ha altres supòsits en què el preu màxim del lloguer es definirà amb un sistema diferent a l’anterior:


 • Quan no hi ha un contracte d’arrendament anterior dins dels últims 5 anys. És el cas de habitatges que es lloguen per primera vegada o que fa més de 5 anys que no s’han llogat. En aquest cas, el preu màxim de lloguer el definirà l’índex de referència de preus de lloguer.

 • Quan el propietari de l’habitatge que es lloga és un gran tenidor. En aquest cas, la referència per definir el preu màxim de lloguer podrà ser tant el contracte de lloguer anterior com l’índex de referència de preu de lloguer. El preu màxim de lloguer el marcarà la quantitat més baixa de les dues referències anteriors.

 

Una vegada coneguts els supòsits en què s'aplica l'índex de referència de preus de lloguer, s'explicarà en què consisteix.

 


 

Què és l’índex de referència de preus de lloguer?

 

L’índex de referència de preus de lloguer és un indicador de consulta pública, amb caràcter informatiu i regulatori, que permet obtenir una estimació del preu màxim mensual del lloguer d’un habitatge en un zona determinada. S'aplica només per als supòsits de l'apartat anterior.

A més, aquesta limitació del preu del lloguer dels habitatges és vàlida per a habitatges de les zones de mercat residencial tensat i que actualment comprenen 140 municipis.  

 • Les zones de mercat residencial tensat són aquelles àrees en què es concentra la major part de la població catalana i on l’accés a l’habitatge a un preu assequible és dificultós per l’escassetat en l’oferta. Consulta els 140 municipis de les zones de mercat residencial tensat

 

Després d'explicar què és l'índex de referència de preus de lloguer, s'informarà sobre quin és l'índex vigent.

 


 

Quin és l’índex de referència de preus de lloguer vigent?

 

Actualment, l'índex de referència que regula la contenció del preu de lloguer és el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda d’Espanya, d’acord a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.


 • D'altra banda, existeix l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre. En aquest cas, no s'aplica per a la regulació de la contenció general del preu del lloguer. La seva funció és informar sobre el preu mitjà d’un lloguer dels següents habitatges:

  • Habitatges inclosos en programes de la Generalitat de Catalunya que utilitzin aquest índex de referència a les seves bases. És el cas de programes com el Reallotgem o Garantim.

  • Habitatges que estiguin fora de les zones de mercat residencial tensat.

Consulta l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

 

A continuació, pots consultar la pàgina del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda en què hi trobaràs més informació i podràs consultar les limitacions regulades dels preus de lloguer.

 

 

Data d'actualització: 05/04/2024