En aquesta pàgina podràs accedir a l'acord marc per l'adhesió d'ajuntaments i d'entitats socials amb interès en adquirir habitages de tanteig i retracte, i compra directa per destinar-los a lloguer social, així com a la relació d'ajuntaments, empreses públiques i entitats adscrites a l'acord marc.

 

Pots accedir al document de l'acord marc, aquí.

 

La relació d'ajuntaments i empreses públiques adscrites a aquest acord marc, les pots consultar al docment al que tens accés a l'enllaç de sota:

Relació d'ajuntaments i empreses públiques adscrites

 

La relació d'entitats adscrites a aquest acord marc, les pots consulta al document al que tens accés mitjançant l'enllaç de sota:

Relació d'entitats adscrites

Data d'actualització: 11/05/2023