El Govern ha començat a desplegar les eines necessàries per aplicar la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, impulsada pel propi Govern i aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Amb aquest objectiu, i per tal d’orientar els ciutadans, les entitats financeres i els ajuntaments a l’hora d’aplicar la nova Llei, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va editar diverses guies perquè puguin ser utilitzades com a eines de suport.

 

Per persones i famílies

 

Per entitats financeres i altres creditors

Obligació de reallotjament en supòsits de persones o famílies en risc d'exclusió residencial (art.16)

Mediació de consum

 

Per ajuntaments

(Nota informativa Llei 4/2016)

Protocol i procediments d'actuació 

Comissió d'Habitatge i Assistència davant Situacions d'Emergència Social (CHASE)

Cofinançament expropiació article 15 de la Llei 4/2016

Consulta dades habitatges situats al terme municipal i inscrits en el Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant

Models de tràmits

Data d'actualització: 30/04/2019