Ets un llogater d’un habitatge i vols sol·licitar un dels ajuts dels fons Next Generation EU. El primer que has de conèixer és el llistat de programes que et corresponen. Són els següents:

 

 Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

 


Programes

A continuació, es descriuen les característiques més importants de cada programa per ajudar-te a saber quin és l’àmbit d’actuació, les millores i l’import màxim de l’ajut.

 

Programa 4: ajuts per a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Alguns dels exemples concrets d’actuacions subvencionables als quals podries optar són:

  • Canvi de finestres.
  • Aïllament als paraments de l’envolvent (tant per l’interior com per l’exterior).
  • Canvi del sistema de calefacció.
  • Canvi del sistema d’aigua calenta sanitària.
  • Instal·lació plaques solars.

L’import màxim de la subvenció que podries rebre depèn de la reducció del consum que aporti l’actuació. La dotació econòmica pot arribar a 3000€ per habitatge, un cop finalitzada i justificada l’obra.

Existeix la possibilitat d'accedir a un crèdit per cobrir la part no subvencionada amb els fons Next Generation, gràcies al conveni de col·laboració signat amb diferents entitats financeres. Trobareu les condicions dels préstecs a la pàgina del tràmit. 

 


Què haig de saber abans d’iniciar el tràmit?

Has de tenir present que és un requisit obligatori demanar assessorament tècnic a les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) abans de començar el procés. Sense aquesta consulta, no podràs iniciar la petició de la subvenció. Consulta la teva OTR més propera.

 


A continuació, tens l'enllaç del programa per obtenir tota la informació relativa als requisits, documentació, terminis o passos a seguir en sol·licitar l’ajut.

Data d'actualització: 02/05/2024