Els Fons estan estructurats en Programes i és molt important accedir al programa concret que et pugui ajudar a formalitzar el teu ajut.

Per als ajuntaments, administracions i ens públics els vostres programes són: Programa 1 i Programa 2

Podeu demanar ajuts per obres amb que suposin la intervenció integral en entorns i comunitats, si la zona d’actuació s’ha inclòs en un àmbit d'actuació denominat Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), hi ha ajuts específics. 

Per verificar que l'habitatge estigui dins una ERRP, podeu accedir al Visor aquí.

Si tens dubtes per navegar pel Visor, o per cercar la referència cadastral que t'interessa, tens accés a la guia d'ajuda aquí.

Podeu demanar subvenció per a les Oficines de Rehabilitació per de coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts als ciutadans, comunitats de propietaris, empreses i agents rehabilitadors en general. Programa 2.  

 

És imprescindible que demanis assessorament tècnic abans de tramitar el teu ajut, donat que sense la seva intervenció no podràs tramitar els ajuts. 
Per fer-ho, trobaràs als programes tota la informació detallada sobre els mateixos i on t’has d’adreçar en funció d’on estigui el teu habitatge.

 

 

                             Programa 1                                                   Programa 2

Data d'actualització: 17/07/2023