Els Fons estan estructurats en Programes i és molt important accedir al programa concret que et pugui ajudar a formalitzar el teu ajut.

Per als professionals  els programes assignats són el Programa 3, Programa 4 i Programa 5.  

Pots demanar ajuts per a fer obres de millora que suposin un estalvi energètic,  com la millora en l’aïllament de l’edifici o l’habitatge;   o altres actuacions que redueixin la despesa de refrigeració i calefacció. 

Alguns exemples pels quals podries optar en funció d’aquests dos programes, són:

Programa 3 sobre ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis

•    Aïllament de Façanes.
•    Aïllament de coberta.
•    Aïllament de patis.
•    Canvi de finestres.
•    Instal·lació plaques solars..
•    Canvi del sistema de calefacció.
•    Canvi del sistema d’aigua calenta sanitària. 

L’import màxim en funció de la reducció del consum pot arribar a 18.800 € per habitatge

 

Programa 4, sobre ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

•    -    Canvi de finestres.
•    -    Aïllament als paraments de l’envolvent (tant per l’interior com per l’exterior).
•    -    Canvi del sistema de calefacció.
•    -    Canvi del sistema d’aigua calenta sanitària.
•    -    Instal·lació plaques solars.

L’import màxim en funció de la reducció del consum pot arribar a 3.000 € per habitatge.

Pots demanar  fins a 3.500 € per a la redacció del Llibre de l'Edifici, que és un estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. Programa 5

 

És imprescindible que demanis assessorament tècnic abans de tramitar el teu ajut, donat que sense la seva intervenció no podràs tramitar els ajuts. 
Per fer-ho, trobaràs als programes tota la informació detallada sobre els mateixos i on t’has d’adreçar en funció d’on estigui el teu habitatge.

 

 

                            Programa 3                             Programa 4                          Programa 5

Data d'actualització: 17/07/2023