Tinc una demanda per impagament de lloguer o hipoteca, si el propietari de l’habitatge és un gran tenidor, tinc dret al lloguer social obligatori *?

  • Si el propietari del teu habitatge és un gran tenidor,  t’ha de notificar per burofax  que tens opció a un  lloguer social obligatori i tens 30 dies per respondre, fes-ho! 
  • T’ha  d’oferir un contracte de 3 anys amb una renda mensual  adequada als teus ingressos (la renda no pot superar el 10, 12 o 18% dels teus ingresso). 
  • Si tens algun dubte amb el lloguer social obligatori Ofideute també t’assessora.

* Gran tenidor es considera la persona jurídica amb més de 1.250 m2 de superfície habitable i els fons d’inversió.

 

Data d'actualització: 02/12/2019