Per tal de tramitar l’adhesió de l’habitatge a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, l’Administració local haurà de formalitzar el formulari establert i enviar-lo a l’Agència de l’habitatge amb la documentació adjunta següent:

  • Còpia del contracte de lloguer de l’habitatge o de cessió d’ús, o títol habilitant.
  • Còpia del contracte de sotsarrendament, d’arrendament assistencial o de cessió d’ús, amb la persona adjudicatària .
  • Còpia de la cèdula d’habitabilitat.
  • Còpia del certificat d’eficiència energètica.
  • Còpia de l’autorització del president de la Mesa per a la tramitació de la sol·licitud d’incorporació a la XHIS.
  • Conveni o contracte de col·laboració (en el cas d’encàrrec de gestió).
  • Document d’endós (en el cas d’acord i d’encàrrec de gestió).

 

Models del Programa 60/40:

Data d'actualització: 11/12/2019