MEDIEM ofereix als professionals de la mediació en l'àmbit de l'habitatge, mitjançant una pàgina web a la què s’accedeix mitjançant usuari acreditat, notícies, articles, guies, normatives, les FAQs , i altres recursos sobre la mediació en l'àmbit de l'habitatge,  així com un agenda actualitzada d’esdeveniments i cursos d’interès.

MEDIEM suma a l’experiència dels serveis de mediació, el bagatge professional i la labor formativa dels col·legis professionals implicats, així com el treball docent i la investigació de les facultats de les universitats públiques catalanes interessades en aquest àmbit.

MEDIEM facilita, també,  als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge per tal que prenguin les millors decisions a l'hora d'enfrontar les dificultats, fins a la resolució definitiva del conflicte.

Si pertanyeu a un servei de de mediació d’una administració, col·legi profressional, universitat  o entitat del tercer sector col·laboradora en l'impuls de la mediació en l'àmbit de l'habitatge, podeu sol·licitar tenir accés a MEDIEM mitjançant l'adreça de correu mediemhabitatge@gencat.cat.

 

Les entitats col·laboradores amb MEDIEM actualment, són:

 1. Col·legi de Procuradors de Barcelona (CPB)
 2. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 3. Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG)
 4. Universitat de Barcelona (UB)
 5. Universitat Rovira i Virgili (URV)
 6. Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME)
 7. Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (ACDMA)
 8. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
 9. Diputació de Girona (DIGI)
 10. Col·legi de Treball Social de Catalunya (CTSCat)
 11. Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR)
 12. Col·legi de l’Advocacia de Figueres (ICAFI)
 13. Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD)
 14. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 15. Col·legi d’Advocats de Mataró (ICAMAT)
 16. Consell del Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya (CAF)
 17. Diputació de Barcelona (DIBA)
 18. Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (SER.GI)
 19. Càritas Diocesana de Barcelona (Càritas)
 20. Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER)
 21. Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector (Hàbitat3)
 22. Col·legi d’Advocats de Tortosa (ICATOR)
 23. Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya
 24. Col·legi de l’Advocacia de Lleida (ICALL)
 25. Col·legi de l’Advocacia de Reus
 26. Col·legi d’advocats de Vic
 27. Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat
 28. Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
 29. Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
 30. Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
 31. Agència Catalana de Consum
 32. Sindicatura de Greuges de Catalunya
 33. Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya (FòrumSD)
 34. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 35. Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya (COPC)

 

 


 

 


 

 

 

Data d'actualització: 10/10/2023