Programes socials

En aquest apartat trobareu informació sobre les actuacions relatives als programes socials d’habitatge, que inclouen els ajuts al pagament del lloguer, les prestacions d’especial urgència, la mediació per al lloguer social, els habitatges d’inserció, així com altres actuacions socials en àrees de risc d’exclusió. 

També podreu trobar informació sobre les notificacions relacionades amb els ajuts al lloguer.

Al web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya podeu trobar informació detallada sobre com tramitar els ajuts i prestacions per al pagament del lloguer i les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Data d'actualització: 22/09/2022